Leer-werklijn

Twee jaar geleden is de transitie begonnen van de AWBZ naar de WLZ en WMO. Daarnaast hebben we te maken met de Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs en de Participatie wet. Omdat het uitgangspunt je leven lang leren is hebben we daar leer-werklijnen voor ontwikkeld. Dit is op verschillende niveaus en met verschillende samenwerkingspartners.

De uitgangspunten van de gemeentes zijn daarbij als volgt:

 • Zo lang mogelijk thuis begeleiden, te verzorgen;
 • Uitgaan van de behoefte en de mogelijkheden;
 • Voorziening zo dichtbij mogelijk;
 • Een appèl doen op algemenen voorzieningen als mantelzorg en vrijwilligerswerk voordat professionele zorg en begeleiding wordt ingezet;
 • Altijd participatie van cliënten in de maatschappij nastreven, werk gaat voor zorg;

Dus niet zorgen voor... maar zorgen dat...

Participatieladder

De participatieladder is de leidraad voor de leerwerklijn. De verschillende locaties laten in de leer-werklijn keten ook een groei zien op de participatieladder.

Uitgangspunt

De uitgangspunten van de leer-werklijnen is dat je van heel erg beschermd en heel erg beschut naar steeds minder beschermd en minder beschut gaat werken.

Beschermd gaat over de begeleiding die je krijgt op de desbetreffende locatie en beschut gaat over deze omgeving. In de leer-werklijn gaat het dan ook om een keten van locaties van verschillende organisaties waar jij je steeds verder kunt ontwikkelen en waar je steeds nieuwe vaardigheden en competenties aan kunt leren.

Je kunt dus vanuit een dagbestedingssetting je door ontwikkelen tot werken tegen loonwaarde. Van trede 2 tot trede t/m trede 5. Trede 6 is niet aan de orde omdat je daar jezelf kunt redden en geen enkele vorm van ondersteuning meer nodig hebt.

Arbeidsgebieden

De leer-werklijnen zijn op verschillende arbeidsgebieden ontwikkeld zoals:

 • Groen & Dieren
 • Techniek & Productie
 • Zorg & Welzijn
 • Horeca & Dienstverlening
 • Administratie & ICT
 • Kunst en Creatief
 • Media en Entertainment

De leer-werklijn in Almelo ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

Starten

Het startpunt om te beginnen in de leer-werklijn is altijd de vraag van de cliënt. We gaan eerst kijken naar wat jou droombaan is. Als dat niet bekend is hebben we verschillende instrumenten om in te zetten zoals een loopbaanadviesplan, arbeidsinteressetest, INVRA, werknemersanalyse, het in kaart brengen van de 8 levensgebieden etc.

De INVRA loopt als een rode draad door de leer-werklijnen. Hiervoor maken we werkplek profielen en cliëntprofielen. Je meet hiermee wat je moet kunnen om op een bepaalde plek te kunnen werken en welke competenties al daadwerkelijk aanwezig zijn.
Binnen de leer-werklijnen krijgt iedereen een eigen portfolio met een actieplan. In dit actieplan kunnen concrete doelen beschreven worden waar je mee aan de slag gaat. Het trainen van deze doelen kan aan de hand van de werkinstructiekaarten die op alle locaties in de leer-werklijn aanwezig zijn. Het behalen van oké kaarten en certificaten behoord tot de mogelijkheid.

Op alle locaties van de leer-werklijnen wordt gewerkt vanuit de methodiek Supported Employment. De begeleiding vindt plaats door deskundig personeel. Dit zijn zowel de vakspecialisten, de werkbegeleiders maar ook de jobcoach die een coördinerende rol heeft en de verschillende testen afneemt.

Heb je belangstelling om te gaan werken in een leer-werklijn neem dan contact op.