Arbeidsinteressetest

Re-intergatiebureau RuimBaan biedt werkzoekenden de mogelijkheid om een arbeidsinteressetest af te nemen. Om zo te achterhalen wat zijn of haar droombaan is.

Foto Interesse Vragenlijst (FIV)
Via FIV kunnen werkzoekenden op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt. Dit door telkens op één van twee foto’s te klikken. Onder elke foto staat een korte omschrijving van het beroep.

LDC Interesse- en Competentietest (LINC)
Waar FIV werkt met foto’s, werkt deze test met teksten. En naast de interesse van de werkzoekende, meten we hiermee ook de competenties. LINC kent twee niveaus: basis en hoog.

Holland Menstypen
De antwoorden van deze interesse- en competentietesten leiden naast beroepsrichtingen ook tot een score op de zes ‘Holland Menstypen’: Praktisch, Analytisch, Kunstzinnig, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel. Veelal afgekort als PAKSOC. Ook beroepen hebben ook PAKSOC-code.

Profiel
Aan de hand van deze testen maken onze jobcaches een individueel profiel op. Een profiel dat sterk overeenkomt met het profiel van een beroep leidt tot betere prestaties, een grotere werktevredenheid en een betere klik met collega’s. Zo slaan deze arbeidsinteressetesten een brug tussen de individuele uitslag en de beroepenwereld.

Uitkomsten
De uitkomsten worden door de jobcoaches geïnterpreteerd en uitgeschreven in een rapportage.

Voorbeelden
Onderstaand een voorbeeld van een arbeidsinteresse- en Menstype van Hollandprofiel.


Arbeidsinteresseprofiel


Menstype van Holland profiel