Waarom RuimBaan?

Bent u op zoek naar personeel en staat u open voor mensen met een arbeidsbeperking? Dan is RuimBaan er voor u. Onze kandidaten zijn gemotiveerd en kunnen uitgroeien tot waardevolle medewerkers. De werkzaamheden en ureninzet zijn maatwerk en variëren van een aantal uren per week onbetaald tot fulltime in loondienst. Wij lopen het gehele proces met u mee en ook tijdens het werk blijven wij betrokken, zo lang en intensief als nodig of gewenst is. Dagelijks zien we hoeveel plezier collega’s beleven aan het samenwerken met iemand die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. En bij de kandidaten zorgt het voor meer eigenwaarde, een zinvolle daginvulling en participatie in de maatschappij.

Met RuimBaan haalt u een bureau in huis dat veel expertise heeft in het kader van de participatiewet en alles wat daarmee samenhangt. We kunnen uadviseren over de de participatiewet, de participatieladder en over Social Return on Investment (SROI).

Door onze jarenlange ervaring met de doelgroep weten wij op welke manier de kandidaten het beste tot hun recht komen in een werkomgeving. RuimBaan kenmerkt zich door bevlogen medewerkers, met zowel een zorgachtergrond als kennis over de zakelijke kant van arbeidsintegratie. Zo werken we optimaal met u samen om te beoordelen welke mogelijkheden er zijn vanuit de participatiegedachte.

RuimBaan, onderdeel van De Twentse Zorgcentra, is specialist op het gebied van arbeidstoeleiding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meedoen, in welke vorm dan ook, is belangrijk voor mensen omdat het een plek in de samenleving biedt. Het motto van RuimBaan is dan ook: Iedereen doet mee!

Meedoen
Wij geloven dat alle mensen arbeidsmogelijkheden hebben. Onze missie: de arbeidsmogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk benutten. We doen dit door een geïntegreerd aanbod te bieden van leren, werken, wonen en eventueel vrije tijd.
We streven naar maatwerk, want alleen door maatwerk kunnen we passende en duurzame werkplekken creëren. We begeleiden de kandidaat in het proces, en ondersteunen en coachen hem of haar waar nodig en gewenst. De begeleiding coacht, maar treedt steeds verder terug. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer de taak zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren en aan eigenwaarde wint.

Voordelen
We genieten ervan als een werkgever verder kijkt dan de beperking van een potentiële werknemer. Tegelijk begrijpen we dat het ondernemers kan afschrikken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het aannemen van deze werknemers heeft ook voordelen. RuimBaan adviseert u graag over de financiële voordelen voor u als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de no-risk polis, jonggehandicapten korting, premiekorting, loonsubsidie en de proeftijdmogelijkheden. Daarnaast helpen we u bij de administratieve afhandeling. De jobcoaches van RuimBaan ondersteunen zowel de cliënt als het bedrijf.

Werkwijze
We vormen eerst een beeld van onze cliënt, voordat we tot een kennismaking overgaan. Daarna kijken we samen met u naar een goede werksituatie. Ook ondersteunen we de collega’s op de werkvloer en blijven we daarna betrokken. Zo nodig verzorgen we een scholingstraject voor de cliënt.